New design

Coordinator
Feb 20, 2012 at 11:02 PM
Edited Feb 20, 2012 at 11:06 PM

EN: Hello all,
You can send to us prototypes or drawings with conception of new design for BleQua.
You can use any language for this, we will translate to english, polish and german.
We could attach propositions to posts in this topic.

PL: Witam wszystkich,
Od dziś możecie wysyłać do nas prototypy lub rysunki koncepcji nowego wyglądu programu BleQua.
Możecie pisać w dowolnym języku, my przetłumaczymy na angielski, polski i niemiecki.
Propozycje dołączajcie w tym wątku do postów.