This project is read-only.

Comunicator "BleQua"

Project Description
PL: Program sieciowy BleQua jest multi-komunikatorem.
EN: Network program BleQua is multicomunicator.

PL: Komunikator pozwalający na rozmowę z ludźmi bez względu na sieć w jakiej się znajdują. Lekki i przenośny.
EN: Messenger allows you to chat with people, regardless of the network in which they are. Lightweight and portable.

PL: Wymagania systemowe znajdują się na zakładce dokumentacja.
EN: System Requirements is in Documentation tab.

Last edited Feb 21, 2012 at 7:48 PM by mklemarczyk, version 6